This snapshot, taken on
07/04/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Polisi Iaith Gymraeg

Croeso i wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae prif swyddfa’r SYG yng Nghasnewydd, De Cymru.

Mae’r SYG wedi ymrwymo i egwyddorion Deddf yr Iaith Gymraeg ac mae’n gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg sydd wedi derbyn cymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae nifer o dudalennau ein gwefan ar gael yn Gymraeg ac rydym yn adolygu ein cynnwys Cymraeg yn barhaus. Gallwch gysylltu ni gydag ymholiadau a sylwadau am ein polisi iaith Gymraeg ar: welsh.lang.unit@ons.gov.uk

Lawrlwythiadau